Conference art exhibition Conference art exhibition

הגשת העבודות הסתיימה. 

לפרטים נוספים ניתו לפנות לג'ניה במייל jenia@ima.org.il